Serveis

La PERCUSSIO CORPORAL o BODY PERCUSSION és la creació de sons sobre el propi cos com si fos un instrument.

És un llenguatge fascinant de gran riquesa com  a eina pedagògica.

Aquest tipus de treball amb el cos, proporciona un aprenentatge integrador per:

 • La  coordinació entre els cops de mans, pit, cames i peus.
 • Treballar i assolir  polirítmies complexes de manera senzilla.
 • La incorporació de patrons rítmics a través de cançons, cànons, desfasaments, jocs, coreografies i ritmes de qualsevol estil musical.
 • El treball de control del cos i de l’espai.
 • El densenvolupamen creatiu.
 • Desenvolupar l’escolta activa, la concentració i els diferents focus d’atenció.

La metodologia

Segurament és un dels aspectes mes importants des del punt de vista educatiu. Al ser un llenguatge tan complert la manera com estructurem l’aprenentage és bàsic.

En els cursos i tallers de percussió corporal m’agrada seguir una metodologia de treball inspirada en el mètode Orff i també en les tècniques d’estudi que utilitzem des de la  percussió i la dansa  per assimilar, entendre i gaudir de la música i del moviment.

M’agrada plantejar un procés d’ensenyament-aprenentatge totalment pràctic  treballant a partir de:

 • L’observació i escolta.
 • La imitació.
 • L’exploració –experimentació.
 • La creació.
 • L’autoconeixement

Personalment entenc la percussió corporal com un acoblament rítmic entre música i dansa.

La consciència corporal per desenvolupar aquest treball enriqueix aquest llenguatge on l’escolta auditiva i l’escolta del control de cos proporcionen una riquesa en l’aprenentatge. Utilitzant el cos com a instrument hi ha una relació directa entre l’expressió del cos  i la interiorització del ritme. A partir d’aquí cada persona pot desenvolupar un estil propi segons la seva destresa i treball rítmic i corporal.

 • En la percussió corporal a diferència d’altres instruments fa evident la necessitat d’una relaxació interna i un control del pes de les articulacions. Cames i braços per assolir la coordinació i rapidesa necessària en tot el cos.

Com a musicoterapeuta i  entenet el ritme i el cos com a canal de comunicació introduïnt exercicis d’escolta es poden establir unes bases per cultivar el respecte i l’autoconeixement pel nostre desenvolupament humà.

Tots aquests aspectes tant a nivell pedagògic com artístic, tenen un atractiu especial que poden desenvolupar-se  simplement com exercicis rítmics progressius o també com a peces acabades, com acompanyaments rítmics de cançons o models per improvisar o també aplicar a l’educació física, l’educació artística i l’educació musical.

El resultat és gratificant quan s’aconsegueix arribar a un nivell on la concentració és alhora aprenentatge, desinhibició i creació.

Que el ritme no pari!