Artistes, arts, direcció d'arts, escenografia, escena, teatre, espectacle, coreo, coreografia, percussió corporal

Direccions Artístiques amb ❤ en escena

Dissenyem l’assessorament i la direcció de projectes artístics que impliquin estar en escena.

Treballem amb companyies i grups de música, teatre o dansa que vulguin cuidar els aspectes visuals, coreogràfics i tot allò que implica la posada en escena.

A cada creació, partirem sempre de l’essència i la peculiaritat artística i personal de cada grup tenint en compte la diferència que els fa únics i potenciar-ne la personalitat i el carisma.

Es dissenyaran les coreografies i les propostes sempre segons l’art, la sensibilitat i les habilitats artístiques dels membres del mateix col·lectiu. El nostre objectiu: treballar amb passió, cuidant cadascun dels artistes i oferir eines per a la creació, amb propostes que facin un gir a la posada en escena i que generi un impacte emocional a l’espectador.

Fins avui hem format part de l’equip creatiu de l’espectacle “Momentum”, de la companyia internacional Mayumana. Hem dirigit i assessorat artísticament diferents companyies i artistes, com El Pot Petit, l’Orchestra Fireluche, la companyia Rikus, l’artista Assumpció Mateu, la companyia Bekhanda, La Banda del Surdo, Tatxeks, PercuART. Impàs Dansa, La Band Sambant, Calvari Rumba. Pere Hosta i Tutti Veus, entre d’altres.

Formació

disseny artístics artistes escena
artistiques dissent arts escena