Formació, tallers, aula, percussió corporal, empreses, equip, grup, infantil, dansa

TALLERS DE PERCUSSIÓ CORPORAL

Utilitzem la percussió corporal com a element lúdic per treballar competències transversals; aspectes com la concentració, l’escolta, el lideratge, la lògica, la creativitat, la memòria, la relació amb l’altre, l’autoconeixement, etc.

Personalment, entenc la percussió corporal com un acoblament perfecte entre la música i la dansa.

La relació de la percussió corporal entre l’educació física i les arts escèniques és una gran eina pedagògica per a l’aprenentatge a l’aula.

Segons els objectius amb els quals treballem mitjançant aquest llenguatge podem incidir en els aspectes fisicocorporal, emocional, social o cognitiu.

FORMACIÓ PER A PROFESSORAT

El contingut i les dinàmiques de percussió corporal que treballem a les formacions per a professorat giren al voltant de les intel·ligències múltiples descrites per H. Gardner: les capacitats musical, logicomatemàtica, interpersonal, intrapersonal, lingüística, corporal o espacial.

És una eina rítmica riquíssima aplicable a l’aula i en qualsevol context de desenvolupament personal. Podem entendre la seva finalitat en un triple vessant: l’educatiu, l’artístic i el terapèutic, o una barreja de tots tres.

Les variants d’aprenentatge que ens ofereix poden ser gairebé infinites en funció del nostre objectiu, la nostra creativitat i la nostra destresa.

lu arroyo, LALU Percussió corporal, empresa, formació, tallers, música, dansa, art, exercici físic, musical, events, espectacle, aula
Lu arroyo, Formació, tallers, aula, percussió corporal, empreses, equip, grup, infantil, dansa